ستاره‌ی راهکار باش!

شرکت راهکار از سال 1395 فعالیت خود را با معرفی اپلیکیشن موبایلت در حوزه فینتک آغاز نمود. امروزه راهکارهای مالی هوشمند سامان با مشارکت در توسعه بلو محبوب ترین وبزرگترین نئوبانک ایران و تولیدات ارزنده دیگری مانند بالون که در حوزه لندتک فعالیت میکند، سعی در ایفای نقشی موثر و پیشرو در حوزه فینتک دارد. بهترین ایده ها اغلب از دیدگاه های تازه به دست می آیند. در راهکار، تیم روشن فکر، متنوع و فراگیر ما همیشه در حال یادگیری از یکدیگر هستند. ما کارهای چالش‌برانگیز رو به کارهای معمولی ترجیح می‌دهیم. به تیم ما آزادی عمل و پشتیبانی قابل توجهی داده می‌شود تا آنچه را که برای تبدیل راهکار به مکانی بهتر لازمه دنبال کنند. اگر در مورد ایجاد فناوری عالی و پیشرفت با یک تیم فعال هیجان زده هستید، جای شما کنار ستاره‌های راهکار خالیه.

Front-End Developer

Tehran
Share This Job

Responsibility

 •  You cooperate in developing the Mobillet PWA, adding new features, and maintaining a live application.
 • You will work closely with other team members: our product manager, UI/UX designers, and backend developers.
 • You write clean, reusable, testable code following modern best practices.

Requirements

 • Experience with a JavaScript UI library/framework, preferably React
 • The most important thing is having good knowledge of JavaScript
 • Skilled in CSS and familiar with modern styling solutions
 • Familiar with Git
 • Solid understanding of the web stack (HTTP, caching, etc.)
 • Worked with at least one third party state management tool
Desired skills:
 • Experience with common front-end development build tools such as Babel, Webpack, etc.
 • Familiar with software paradigms, design patterns & architectures
 • Familiar with TypeScript